GPT-4: Hoe verschilt het van GPT-3.5?

5a-641af8d642f29-sej-400x400.jpg

GPT-4, de nieuwste versie van ChatGPT, de taalmodel van OpenAI, is een doorbraak in de technologie van kunstmatige intelligentie (AI) die de manier waarop we communiceren met machines heeft veranderd.

De multimodale capaciteiten van ChatGPT stellen het in staat om tekst, afbeeldingen en video's te verwerken, waardoor het een ongelooflijk veelzijdige tool is voor marketeers, bedrijven en individuen.

Wat is GPT-4?

GPT-4 is 10 keer geavanceerder dan zijn voorganger, de GPT-3.5. Deze verbetering stelt het model in staat beter context te begrijpen en nuances te onderscheiden, wat resulteert in meer nauwkeurige en coherente antwoorden.

Bovendien heeft GPT-4 een maximale limiet van 32.000 tokens (oftewel 25.000 woorden), wat een aanzienlijke toename is ten opzichte van GPT-3.5's 4.000 tokens (oftewel 3.125 woorden).

"We hebben 6 maanden besteed aan het veiliger en beter op elkaar afgestemd maken van GPT-4. GPT-4 is bij onze interne evaluaties 82% minder geneigd te reageren op verzoeken voor verboden inhoud en 40% meer geneigd om feitelijke reacties te produceren dan GPT-3.5." - OpenAI

GPT-3.5 versus GPT-4 - Wat zijn de verschillen?

GPT-4 biedt verschillende verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, waaronder:

1. Taalkundig Fijngevoeligheid

Terwijl GPT-3.5 heel capabel is in het genereren van menselijk aandoende tekst, heeft GPT-4 een nog grotere vaardigheid om verschillende dialecten te begrijpen en te genereren en te reageren op emoties uitgedrukt in de tekst.

Bijvoorbeeld kan GPT-4 herkennen en gevoelig reageren op een gebruiker die verdriet of frustratie uit, waardoor de interactie persoonlijker en authentieker aanvoelt.

screen-shot-03-19-23-op-08.28-uur-64177ec2ed104-sej.png

Een van de meest indrukwekkende aspecten van GPT-4 is dat het kan werken met dialecten, oftewel regionale of culturele varianten van een taal.

Dialecten kunnen uitermate moeilijk zijn voor taalmodellen om te begrijpen, aangezien ze vaak een unieke woordenschat, grammatica en uitspraak hebben die mogelijk niet aanwezig zijn in de standaardtaal.

Desalniettemin is GPT-4 speciaal ontworpen om deze uitdagingen te overwinnen en kan het nauwkeurig tekst genereren en interpreteren in verschillende dialecten.

2. Informatiesynthese

GPT-4 kan complexe vragen beantwoorden door informatie uit meerdere bronnen te synthetiseren, terwijl GPT-3.5 mogelijk moeite heeft om de punten met elkaar te verbinden.

Bijvoorbeeld, wanneer geïnformeerd wordt over de link tussen de afname van bijenpopulaties en de impact op de mondiale landbouw, kan GPT-4 een meer uitgebreid en genuanceerd antwoord bieden, waarbij verschillende studies en bronnen worden aangehaald.

schermafbeelding-03-19-23-om-09.00-uur-6417828ff2d73-sej.png

In tegenstelling tot zijn voorganger heeft GPT-4 nu een functie die het mogelijk maakt om bronnen correct te citeren bij het genereren van tekst.

Nieuwe AI-aangedreven Contentmarketing Toolkit
Neem next-gen technologieën aan voordat uw concurrenten het doen. Maak goed geoptimaliseerde en doelgerichte content die resultaten levert die drie keer sneller zijn.

Start gratis proefperiode

ADVERTENTIE

Dit betekent dat wanneer het model inhoud genereert, het de bronnen noemt die het heeft gebruikt, waardoor het voor lezers gemakkelijker wordt om de nauwkeurigheid van de gepresenteerde informatie te verifiëren.

3. Creativiteit en samenhang

Hoewel GPT-3.5 creatieve inhoud kan genereren, gaat GPT-4 nog een stap verder door verhalen, gedichten of essays te produceren met verbeterde samenhang en creativiteit.

Bijvoorbeeld kan GPT-4 een kort verhaal produceren met een goed ontwikkelde plot en karakterontwikkeling. Terwijl GPT-3.5 moeite kan hebben om consistentie en samenhang in het verhaal te handhaven.

schermopname-03-19-23-om-08.38-uur-6417824f941fd-sej.png
screen-shot-03-19-23-at-09.00-pm-001-64178297a3a4a-sej.png

4. Complex Probleemoplossing

GPT-4 toont een sterke capaciteit om complexe wiskundige en wetenschappelijke problemen op te lossen die verder gaan dan de mogelijkheden van GPT-3.5.

Bijvoorbeeld, GPT-4 kan geavanceerde wiskundige berekeningen oplossen of chemische reacties effectiever simuleren dan zijn voorganger.

schermafbeelding-03-19-23-om-09.08-pm-64178454daa84-sej.png
screen-shot-03-19-23-at-09.09-pm-6417845b6c430-sej.png

GPT-4 heeft aanzienlijk haar vermogen verbeterd om complexe wiskundige en wetenschappelijke concepten te begrijpen en verwerken. Haar wiskundige vaardigheden omvatten het oplossen van complexe vergelijkingen en het uitvoeren van verschillende wiskundige bewerkingen zoals calculus, algebra en meetkunde.

Bovendien is GPT-4 ook in staat om wetenschappelijke onderwerpen zoals natuurkunde, scheikunde, biologie en astronomie te behandelen.

Met zijn geavanceerde verwerkingskracht en taal modelleringscapaciteiten kan het complexe wetenschappelijke teksten analyseren en gemakkelijk inzichten en verklaringen bieden.

Naarmate de technologie blijft evolueren, is het waarschijnlijk dat GPT-4 zijn mogelijkheden blijft uitbreiden en nog bedrevener wordt in een breder scala aan onderwerpen en taken.

5. Programmeerkracht

De programmeermogelijkheden van GPT-4 hebben social media veroverd met zijn vermogen om codefragmenten te genereren of bestaande code efficiënter te debuggen dan GPT-3.5, waardoor het een waardevolle bron is voor softwareontwikkelaars.

Met behulp van GPT-4 kan weken werk worden samengevat in slechts enkele uren, waardoor buitengewone resultaten in recordtijd kunnen worden behaald. U kunt deze prompts testen:

  • “Schrijf code om X te trainen met dataset Y.”
  • “Ik krijg deze foutmelding. Los het op.”
  • “Verbeter nu de prestaties.”
  • “Verpak het nu in een GUI.”

6. Beeld- en grafiekbegrip

In tegenstelling tot GPT-3.5, dat zich voornamelijk richt op tekst, kan GPT-4 afbeeldingen en graphics analyseren en erop reageren.

GPT-4 kan bijvoorbeeld de inhoud van een foto beschrijven, trends in een grafiek identificeren of zelfs bijschriften voor afbeeldingen genereren, waardoor het een krachtig instrument is voor onderwijs en contentcreatie.

schermopname-03-19-23-om-22.50-uur-641783c315761-sej.png

Stel je voor dat deze technologie geïntegreerd is met Google Analytics of Matomo. Je zou zeer nauwkeurige analyses kunnen krijgen voor al je dashboards in enkele minuten.

7. Vermindering van ongepaste of bevooroordeelde reacties

GPT-4 implementeert mechanismen om ongewenste resultaten te minimaliseren, waardoor betrouwbaarheid en ethische verantwoordelijkheid toenemen.

Bijvoorbeeld is GPT-4 minder geneigd om politiek bevooroordeelde, beledigende of schadelijke inhoud te genereren, waardoor het een betrouwbaardere AI-partner is dan GPT-3.5.

Waar kan ChatGPT hierna naartoe?

Ondanks zijn opmerkelijke vooruitgang heeft ChatGPT nog steeds ruimte voor verbetering:

  • Neutrale aanpak: Verbeteren van het vermogen om de context te begrijpen en dienovereenkomstig te reageren.
  • Begrip van de gebruiker: Het ontwikkelen van de capaciteit om te begrijpen wie er communiceert (wie, waar en hoe).
  • Externe integraties: Het vergroten van haar bereik via web-, API- en robotintegraties.
  • Langdurig geheugen: Het verbeteren van haar vermogen om vroegere interacties te onthouden en deze kennis toe te passen op toekomstige gesprekken.
  • Verminderen van waanideeën: Het minimaliseren van gevallen waarin de AI overtuigd is van valse informatie.

Terwijl ChatGPT blijft evolueren, staat het op het punt om marketing en AI-gestuurde communicatie te revolutioneren.

De potentiële toepassingen op gebieden zoals content creatie, onderwijs, klantenservice en meer zijn enorm, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor bedrijven en individuen in het digitale tijdperk.

Meer bronnen:

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer >>